TurnovskovAkci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
iTurnovsko.cz
24. 02. 2010
Obec Svijany - rozhovor se starostou Petrem Lelkem
Obec Svijany nalezneme poblíž rychlostní komunikace R10 asi 6 km od Turnova směrem na Mladou Boleslav. S názvem obce je spojen zdejší Pivovar Svijany a Mlýny Perner Svijany. 
Naše kroky vedly na obecní úřad, kde jsme klepali na krásné nové dveře, jelikož nás pan starosta pozval do nově zrekonstruované Kampeličky, kam se obecní úřad přestěhoval z budovy bývalé školy na začátku roku 2010. Setkání s panem starostou Ing. Petrem Lelkem bylo povídáním jak o historii, tak ale hlavně o současnosti obce.

Pane starosto, jak byla velká rekonstrukce a proč jste se přestěhovali do Kampeličky?
Po ukončení pronájmu Kampeličky, jsme se rozhodli, že provedeme rekonstrukci a obecní úřad přestěhujeme do tohoto domu společně s Obecní knihovnou, protože lépe vyhovují našim potřebám. Na budově byla vyměněna okna, instalováno ústřední topení, vyměněny všechny dveře, vyměněna elektroinstalace, opraveny vnitřní omítky, položena nová podlaha a celá budova byla vymalována. V současné době ještě nejsme úplně vybaveny, příští týden přivezou poslední kusy nábytku.
Poté nás čeká dodělat horní patro, kam přemístíme knihovnu.

Co bude s prostory, které jste opustili?
Část slouží spolkům z naší obce a v části jsme již před několika lety v patrech vybudovali byty. Jelikož se nám osvědčily, vzniknou tu ještě další dva byty. Ostatně pojďte se podívat, jak bývalá škola vypadá uvnitř.

Vzali jsme si fotoaparát a cestou nám pan starosta vyprávěl historii obce.

Svijany byly v období první republiky velkou obcí, která měla svoje vlakové nádraží Svijany (dnes Loukov), dvě pošty, základní školu, zdravotní „středisko“, družstevní spořitelnu, čtyři hostince, dvě pekařství, koloniály, průmyslové podniky jako cementárna nebo pivovar, ale byla tu i benzínová pumpa, prodej uhlí, štěrkopísku a ryb, dál řezník, klempíř, truhlář, holič, krejčí, obuvník a ještě bychom mohli pokračovat.
Ale vše se změnilo po roce 1948 s nástupem socialismu a v šedesátých letech výstavbou „panelárny“ a sloučením pod jeden MNV v Příšovicích. V tomto období zanikla zdejší škola, pošta a mnoho dalších živností. Území dnešního Loukova – Dařenice, které bylo také součástí obce Svijany je nyní okres Mladá Boleslav.
A tak se postupem času Svijany staly malou obcí. Nejvyšší počet obyvatel byl okolo roku 1900, kdy měly Svijany 534 obyvatel a dnešní počet je pouze 274.

Dál jsme zabrousili ještě do starších časů.

Mlýn, který je ve vlastnictví firmy Perner, píše svoji historii již od roku 1420 a Pivovar Svijany od roku 1564. 
První doložitelná písemná zmínka o vsi Svijany se v historických pramenech objevuje v roce 1345 a to dne 23. srpna.
Ale slovanské osídlování je z let 1144-1145, kdy Slované zakládají cisterciácký klášter v Mnichově Hradišti nad Jizerou. Jemu připadlo kromě Hradišťska postupně i široké okolí. Svijany sloužily klášteru jako hospodářská základna. Mniši tu měli klášterní dvůr, ve kterém chovali i velké stádo vepřů. To dalo obci pravděpodobně i původní název Sviňany, který se postupně měnil až do dnešní podoby. 
Ale osídlování okolo Jizery probíhalo už v době kamenné. Důkazem jsou archeologické nálezy, které můžete naleznout v Severočeském muzeu v Liberci a v  Muzeu Českého ráje v Turnově.

A to jsme již vešli do budovy.
Hned u vstupu si nešlo nevšimnout velké prosklené stěny, která je plná pohárů.
Tak o tohle se zasloužili naši hasiči přibližně za posledních 12 let. Hasičem je u nás každý, děti i dospělí. Prolíná se to tu generačně a všechny občany to spojuje. Já sám jsem také hasičem a zároveň i starostou hasičů. Samozřejmě moje děti i vnoučata jsou též hasiči. S úsměvem dodává pan starosta.V přízemí jsme ještě nakoukli do tělocvičny se stroji na trápení těla a zastavili jsme se u plastické mapy z roku 1957, kterou vyrobili naši dědové, a je na ní vidět oblast od Ještěda až po Drábské světničky a Jičín. Pokračovali jsme do patra, kde na chodbě byla opět prosklená stěna, tentokrát s loutkami, které jsou výsledkem práce pana Vaňoučka ze Svijan z počátku 50tých let minulého století.

To jsou krásné loutky. Proč je tu máte vystaveny a odkud jsou?
Tyto loutky jsme našli na půdě. Zdejší ochotníci po II. světové válce tu hráli loutkové divadlo, a loutky vyrobil pan Vaňouček ze Svijan. Na tomto patře je knihovna, která se bude také stěhovat, a ještě tu máme tuto krásnou klubovnu.

Dominantou místnosti je malovaná opona z roku 1905 od pana Zdeňka Ženíška, který znázorňuje pohled na tehdejší Svijany. A u něj se pan starosta opět rozpovídal.

Myslím, že snad při každém sezení zdejších spoluobčanů u něj skončíme a řešíme, zda ten nebo tenhle dům ještě stojí a kdo tam bydlí. V této klubovně se zázemím se scházejí místní např. při vítání občánků nebo při setkání důchodců a samozřejmě i hasiči.
Je tu také náš obecní znak a vlajka, které máme od roku 2003. Na něm je lev na žlutém štítě s černým pruhem.

A tady máme další poháry a Bílou stuhu za činnost mládeže, kterou jsme získali v soutěži Vesnice roku 2004. Této soutěže se pravidelně zúčastňujeme a letos opět chceme uspět.

Vaše obec má bohatý společenský život nejen díky „hasičům“, máte tu jistě i další spolky.
Aktivních spolků tady máme víc. Například Sportovní klub Svijany, který spolupořádá různé společenské a sportovní akce společně se Sborem dobrovolných hasičů a s obecním úřadem. Ještě tu je Myslivecké sdružení Jizera Svijany a Rybářský svaz.
Další činnost s dětmi máme tady, ještě o patro výše. Zde máme novou podkrovní klubovnu, kde s dětmi tvoříme a připravujeme programy.

Ještě vám ukážu venkovní hřiště, na kterém je nyní ledová plocha. Hřiště má nový povrch, na které přispělo dotací MMR.
V obci je i krásná travnatá plocha u Vojenského hřbitova z roku 1866 připomínající Prusko - Rakouskou válku a bitvu o most přes Jizeru, která slouží pro výcvik hasičů a pořádání velkých akcí a pro rekreační fotbálek.

Co vaše obec plánuje do budoucnosti?
Obec má schválenou již II. změnu územního plánu. V této změně jsou určena místa pro individuální zástavbu rodinnými domky, plocha pro stavbu sluneční elektrárny a současně i lokalita na obecním pozemku pro rozvoj bydlení.
Současně chceme zahájit v letošním roce výstavbu I. etapy kanalizace obce, opravit místní komunikaci, zastřešit technické zázemí na hřišti a vybudovat chodník v okolí Kampeličky.
V dalších letech největším soustem bude výstavba protipovodňového opatření, které zamezí zaplavování Svijan řekou Jizerou a výstavba inženýrských sítí s komunikací v nových lokalitách pro bydlení.
Mimo tyto investiční akce budeme jako každý rok pořádat kulturní a společenské akce zaměřené především na děti a obyvatele Svijan. Stálým programem roku je ledová plocha a lední rej, čarodějnice a soutěž o nejlepší čarodějnici, tradiční soutěž dospělých hasičů „Svijanská 13“, letos již 12tý ročník, mladí hasiči „Svijanský Soptík“, dětský den, voříškiáda – soutěž malých a velkých pejsků pro děti i dospělé, kočovné divadlo, setkání seniorů a vítání občánků.
A na závěr, takhle si žijeme u nás ve Svijanech.

Děkujeme panu starostovi za příjemnou hodinku strávenou ve Svijanech.

Související články:
Obec Malá Skála - rozhovor se starostou Jiřím Nejedlem (02.03.2010)
Obec Modřišice: Socha sv. Jana Nepomuckého opět na svém místě (18.01.2010)
Obec Jenišovice - rozhovor se starostou Bohumilem Bradáčem (13.11.2009)
Vlastibořice - obec byla úspěšná v soutěži Vesnice roku 2009, získala Ocenění za rozvoj venkova (24.09.2009)
Obec Kobyly získala Bílou stuhu za činnost mládeže v krajském kole Vesnice roku 2009. (31.08.2009)
Obec Modřišice je Skokanem roku v krajské soutěži Vesnice roku 2009 (28.08.2009)
Vesnice roku Libereckého kraje 2009 (20.08.2009)
Obec Paceřice - rozhovor s místostarostou Janem Pavelkou (18.06.2009)
Obec Čtveřín - rozhovor se starostou Daliborem Opltem (11.06.2009)
Obec Kobyly - rozhovor se starostou Jaroslavem Červou (03.06.2009)
Obec Vyskeř - rozhovor se starostkou Doubravkou Fišerovou (25.05.2009)
Obec Modřišice - rozhovor se starostkou Lidmilou Tomíčkovou (18.05.2009)
Obec Klokočí - rozhovor se starostou Jiřím Mrázkem (12.05.2009)
Obec Karlovice - rozhovor se starostkou Vlastou Špačkovou (06.05.2009)
Obec Sychrov - rozhovor se starostkou Jaroslavou Kvapilovou (29.04.2009)
Město Rovensko pod Troskami - rozhovor se starostou Pavlem Koldovským (22.04.2009)
Obec Pěnčín - rozhovor se starostou Karlem Bičíkem (16.04.2009)
Obec Všeň - rozhovor se starostou Ivanem Františkem Herbstem (30.03.2009)
Obec Ohrazenice - rozhovor se starostou Josefem Bečkou (26.03.2009)
Starosta Všeně Ivan František Herbst hovoří o plánovaných termálních lázních (18.03.2009)
Obec Přepeře - rozhovor se starostou Luďkem Sajdlem (13.03.2009)
Aktuálně z obcí v regionu: Karlovice - Sedmihorky (05.07.2008)

Autor: Redakce | 5492 přečtení | Doporučit článek | Tisk | Komentářů: 13 | Přidat komentář