TurnovskovAkci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
iTurnovsko.cz

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 23 nalezených)

| 0-10 | 10-20 | 20-23 |
02. 03. 2010
Obec Malá Skála není žádnou neznámou a to jak pro turisty, tak i pro vodáky. Obec leží v malebném údolí řeky Jizery, na severním okraji Chráněné krajinné oblasti Český ráj, asi 8 km od města Turnov. Obklopena je typickými dominantami Pantheonu a Suchými skalami, právě proto je toto místo vyhledávaným rekreačním střediskem.
Navštívili jsme pana starostu inženýra Jiřího Nejedla, aby nám řekl, jak se tu žije místním a co momentálně zaměstnává obecní úřad.
6797 přečtení | Počet komentářů: 348 | Zobrazit celý článek
 
24. 02. 2010
Obec Svijany nalezneme poblíž rychlostní komunikace R10 asi 6 km od Turnova směrem na Mladou Boleslav. S názvem obce je spojen zdejší Pivovar Svijany a Mlýny Perner Svijany. 
Naše kroky vedly na obecní úřad, kde jsme klepali na krásné nové dveře, jelikož nás pan starosta pozval do nově zrekonstruované Kampeličky, kam se obecní úřad přestěhoval z budovy bývalé školy na začátku roku 2010. Setkání s panem starostou Ing. Petrem Lelkem bylo povídáním jak o historii, tak ale hlavně o současnosti obce.
 
18. 01. 2010
Sochu sv. Jana Nepomuckého v Modřišicích před několika lety někdo strhl do pole a značně ji tím poškodil. Při opravě sochy, kterou provedl pan architekt Novák, byl zhotoven betonový fundament s pevnou deskou z božanovského pískovce, na kterém je celý pomník jako plastický objekt postaven. Kvůli velkému poškození díla byla domodelována pouze hlava sv. Jana Nepomuckého ve smyslu původního pojetí.
Zátiší této sochy až do loňského roku vytvářely dvě velmi staré lípy.
5539 přečtení | Počet komentářů: 1352 | Zobrazit celý článek
 
13. 11. 2009
Obec Jenišovice se nachází v Libereckém kraji v jižní části okresu Jablonec nad Nisou. Je položena ve výšce 380 m n.m. Nejníže položenou částí je Červený Dvůr (318 m n.m.), který byl poplužním dvorem k panství Hrubý Rohozec a v roce 1952 se stal majetkem JZD Jenišovice, dnes v něm sídlí firma VGP.
V roce 1960 došlo ke sloučení obcí Jenišovice a Odolenovice a dnes tvoří dvě místní části. Od 16. století sdílely obě vsi společné osudy.
9887 přečtení | Počet komentářů: 1464 | Zobrazit celý článek
 
24. 09. 2009
V krátkém rozhovoru Vám představíme uspěchy jednotlivých obcí Turnovska. Dnes jsme zavítali do obce Vlastibořice, kde na katastru obce najdeme řadu dochovaných lidových staveb, kaplí, křížků a v posledních letech zde bylo zrekonstruováno několik svatých soch a historických budov. O Ocenění za rozvoj venkova v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 Libereckého kraje a životě v obci si popovídáme s panem starostou Janem Marešem.
5617 přečtení | Počet komentářů: 14512 | Zobrazit celý článek
 
31. 08. 2009
V krátkém rozhovoru Vám představíme, jak se žije a jaké úspěchy mají obce Turnovska. Dnes jsme navštívili obec Kobyly, která se aktivně účastní rozvoje venkova a venkovského života. Popovídáme si s panem starostou Jaroslavem Červou, jehož obec Kobyly uspěla v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 v programu obnovy venkova, kde získala Bílou stuhu za činnost mládeže.
 
28. 08. 2009
V krátkém rozhovoru Vám představíme, jak se žije a jaké úspěchy mají obce Turnovska. Jednou ze soutěžících obcí v letošním krajském ročníku Vesnice roku 2009 v programu obnovy venkova, byla obec Modřišice. Se starostkou Lidmilou Tomíčkovou jsme se sešli, jelikož obec má za letošní rok titul Skokan roku.
5308 přečtení | Počet komentářů: 1714 | Zobrazit celý článek
 
20. 08. 2009

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Součástí regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj je v širším smyslu také podpora oživení ve venkovských oblastech prostřednictvím soutěže Vesnice roku, kterou MMR ve spolupráci s dalšími partnery pravidelně organizačně připravuje a zabezpečuje. Letošní jubilejní 15. ročník Vesnice roku v Programu obnovy venkova byl vyhlášen u příležitosti Dne malých obcí v Praze dne 10. 3. 2009.
 
18. 06. 2009
Obec se nachází asi 3 km severně od Turnova na úpatí a úbočí kopce, kterému vévodí lipová alej vedoucí k sychrovskému zámku zvaná Rohanka. Vidíme ji již z daleka při jízdě po rychlostní komunikaci z Turnova do Liberce. Dominantu obce tvoří starobylé lípy na návsi chráněné státem a dřevěné stavby. Část obce - osada Husa - je od Paceřic oddělena rychlostní komunikací. Husa byla vždy historicky spjata se zámkem Sychrov, žili zde mnozí řemeslníci, hlavně řezbáři v čele s nejvýznamnějším Petrem Buškem, který se podílel na výzdobě zámku. Větší část obce Paceřice leží níže pod kopcem.
6661 přečtení | Počet komentářů: 282 | Zobrazit celý článek
 
11. 06. 2009

Obec se nachází zhruba 5 km od Turnova severozápadním směrem. V písemných pramenech se objevuje poprvé v roce 1394. K největšímu rozvoji obce došlo za první republiky, kdy ke Čtveřínu byly přičleněny osady Doubí, Husa a Sychrov. V té době měla obec celkem 829 obyvatel. Čtveřín se skládá zde dvou osad: Čtveřína a Doubí, celkem tu žije přibližně 402 obyvatel. Celková katastrální výměra je 495 ha. Středem obou částí obce je škola společně s Lípou svobody, vysazenou v roce 1919. Škola byla postavena v roce 1910, do dnešní podoby byla značnými náklady opravena v devadesátých letech. Dnes v této budově sídlí obecní úřad.

5514 přečtení | Počet komentářů: 20096 | Zobrazit celý článek
 
| 0-10 | 10-20 | 20-23 |